Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oteplování globální
proces změny klimatu, při kterém dochází v globálním měřítku dlouhodobě k nárůstu průměrné teploty a jehož intenzita se v různých oblastech může lišit. Často se globálním oteplováním rozumí antropogenní změna klimatu, tedy složka současných změn klimatu způsobená zesílením skleníkového efektu emisemi skleníkových plynů vyvolaných lidskou činností. Opakem je globální ochlazování. Viz též adaptace, mitigace, Mezivládní panel pro změnu klimatu.
slov: globálne oteplovanie; něm: globale Erwärmung f  2016
podpořila:
spolupracují: