Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

změna klimatu antropogenní
složka změn klimatu, která je podmíněna činností člověka, především v důsledku zesílení skleníkového efektu antropogenními emisemi skleníkových plynů. Viz též oteplování globální.
angl: anthropogenic climate change slov: antropogénna zmena klímy něm: anthropogene Klimaänderung f  2018
podpořila:
spolupracují: