Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ochlazování globální
proces změny klimatu, při kterém dochází v globálním měřítku dlouhodobě k poklesu průměrné teploty a jehož intenzita se v různých oblastech může lišit. V minulosti se jednalo obvykle o fáze nástupu dob ledových v paleoklimatických cyklech, ale např. i pokles globální průměrné teploty o 0,3 °C v období 1958 až 1965 bývá označován jako globální ochlazení. Opakem je globální oteplování. Viz též cyklus klimatický kvartérní, stmívání globální.
slov: globálne ochladzovanie; něm: globale Abkühlung f  2016
podpořila:
spolupracují: