Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kapka srážková
označení používané zejména při matematickém modelování procesů v mikrofyzice oblaků a srážek pro kapky, jejichž velikost odpovídá definici srážkových částic. Definice zahrnuje i dešťové kapky a kapky mrholení, nevyžaduje však dosažení zemského povrchu.
angl: precipitation droplet něm: Niederschlagstropfen  2020
podpořila:
spolupracují: