Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kapka srážková
označení používané zejména při matematickém modelování procesů v mikrofyzice oblaků a srážek pro kapky, jejichž velikost odpovídá definici srážkových částic. Kromě dešťových kapek a kapek mrholení řadíme mezi srážkové i ty kapky o velikosti srážkových částic, které nedosáhnou zemského povrchu.
angl: precipitation droplet; slov: zrážková kvapka; něm: Niederschlagstropfen  2020
podpořila:
spolupracují: