Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď numerická (početní)
angl: numerical forecast  0000
podpořila:
spolupracují: