Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce bezoblačná
konvekce, při níž vzestupné pohyby nedosahují do výšky kondenzační hladiny, a nedochází tedy k vývoji konv. oblaků. V některých případech, končí-li vzestupné proudy v blízkosti kondenzační hladiny, může být horní hranice výstupných konv. proudů patrná pouhým okem jako místní zběleni modré barvy oblohy vlivem slabé koncentrace drobných kondenzačních produktů (slang. označované jako „mlžinka“).
angl: convection in clear air slov: bezoblačná konvekcia něm: wolkenfreie Konvektion f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: