Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vektor větru
zkrácené označení vektoru rychlosti větru.
angl: wind vector  2023
podpořila:
spolupracují: