Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

paleozoikum
syn. prvohory – nejstarší geol. éra v rámci fanerozoika, navazující na proterozoikum a zahrnující období před 541 – 252 mil. roků. Do této éry spadá šest period: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Pro paleozoikum je typické postupné spojování kontinentů provázené rozsáhlými fázemi orogeneze, až nakonec spojením Laurasie a Gondwany vznikla jednotná Pangea.
angl: Paleozoic slov: paleozoikum něm: Paläozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: