Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fanerozoikum
současný eon, který začal před 541 mil. roků. Zahrnuje éry paleozoikum (prvohory), mezozoikum (druhohory) a současné kenozoikum (třetihory a čtvrtohory).
Termín pochází z angl. Phanerozoic, které v r. 1930 zavedl amer. geolog G. H. Chadwick. Skládá se z řec. φανερός [faneros] „zjevný, patrný“ a ζωή [zóé] „život“; odkazuje na hojné důkazy života zachované v horninách z tohoto období.
angl: Phanerozoic; slov: fanerozoikum; něm: Phanerozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: