Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fanerozoikum
současný eon, který začal před 541 mil. roků. Zahrnuje éry paleozoikum (prvohory), mezozoikum (druhohory) a současné kenozoikum (třetihory a čtvrtohory).
angl: Phanerozoic slov: fanerozoikum něm: Phanerozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: