Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

silur
třetí geol. perioda paleozoika (prvohor) mezi ordovikem a devonem, zahrnující období před 444 – 419 mil. roků. Koncentrace kyslíku v atmosféře Země dosáhla několika procent, takže ozonová vrstva již byla natolik mocná, aby umožnila rostlinám kolonizovat souš.
angl: Silurian; slov: silur; něm: Silur n  2018
podpořila:
spolupracují: