Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

devon
čtvrtá geol. perioda paleozoika (prvohor) mezi silurem a karbonem, zahrnující období před 419–359 mil. roků. V tomto období se na pevninách rozšířil hmyz a objevily se první rostliny se semeny, díky nimž mohly být kolonizovány i sušší oblasti. Kromě rozvoje ryb se objevili i první obojživelníci.
angl: Devonian něm: Devon n slov: devón  2018
podpořila:
spolupracují: