Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

karbon
pátá geol. perioda paleozoika (prvohor) mezi devonem a permem, zahrnující období před 359 – 299 mil. roků. Na kontinentech panovalo velmi teplé a humidní klima, které umožnilo všeobecné rozšíření bujných bažinatých lesů. Zuhelnatělé rostliny z tohoto období vytvořily ložiska černého uhlí, které dalo periodě název. Na pevnině žili obojživelníci a objevili se první plazi.
angl: Carboniferous slov: karbón něm: Karbon n  2018
podpořila:
spolupracují: