Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stabilizace anticyklony
méně často používané označení pro proces, během něhož postupující anticyklona, která obyčejně uzavírá sérii cyklon, ztrácí pohyb a mohutní. Izobary se přitom stávají stále symetričtějšími vůči jejímu středu a zvětšuje se její vert. rozsah. Viz též mohutnění anticyklony.
angl: stabilization of anticyclone; slov: stabilizácia anticyklóny; něm: Stabilisierung der Antizyklone f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: