Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr staniční
přístroj pro měření tlaku vzduchu na meteorologické stanici. Zpravidla se umísťuje uvnitř budov nebo v ochranném krytu mimo budovu (jako součást automatické stanice), aby byl chráněn před nepříznivým vlivem počasí. Dříve se pro měření tlaku vzduchu na stanicích na území ČR používaly nádobkové rtuťové tlakoměry s redukovanou stupnicí. V současnosti se obvykle používají elektronické přístroje, zejména tlakoměry membránové.
angl: station barometer slov: staničný tlakomer něm: Stationsbarometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: