Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

downdraft
v odborném slangu označení pro sestupný konvektivní proud.
Termín je přejat z angličtiny. Skládá se z angl. down „dole, dolů“ a draft, které ve starší podobě draught znamená mj. „tah“ (např. v komíně).
angl: downdraft slov: downdraft něm: Abwind m, Downdraft m  2015
podpořila:
spolupracují: