Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

downdraft
v odborném slangu označení pro sestupný konvektivní proud.
Termín je přejat z angličtiny. Skládá se z angl. down „dole, dolů“ a draft, které ve starší podobě draught znamená mj. „tah“ (např. v komíně).
angl: downdraft; slov: downdraft; něm: Abwind m, Downdraft m  2015
podpořila:
spolupracují: