Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

downdraft
v odborném slangu označení pro proud konvektivní sestupný.
něm: Abwind m, Downdraft m slov: downdraft  2015
podpořila:
spolupracují: