Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

den s krupobitím
syn. den s kroupami – charakteristický den, v němž došlo ke krupobití, a to buď na dané meteorologické stanici, nebo na rozsáhlejším uvažovaném území.
něm.: Hageltag m angl.: hailstorm day, hail day  2020
podpořila:
spolupracují: