Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření elektromagnetické
viz záření.
angl: electromagnetic radiation slov: elektromagnetické žiarenie něm: elektromagnetische Strahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: