Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složka proudění vzduchu meridionální
syn. proudění meridionální – složka proudění vzduchu ve směru místního poledníku. Pokud směřuje od jihu k severu, bere se jako kladná, v opačném případě jako záporná. Viz též složka cirkulace meridionální, složka proudění vzduchu zonální.
angl: meridional wind component  2023
podpořila:
spolupracují: