Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

změna klimatická
angl: climatic change slov: klimatická zmena něm: Klimaänderung f  2018
podpořila:
spolupracují: