Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie kinetická
energie související s pohybem tělesa nebo vhodného systému. Zdrojem kinetické energie atmosférického proudění je dostupná potenciální energie. Kinetická energie proudícího vzduchu posléze postupně disipuje v kinetickou energii stále se zmenšujících turbulentních vírů (viz energie turbulence), přičemž nejmenší z nich zanikají působením vazkosti vzduchu a transformují se tak v nízkopotenciálové teplo.
angl: kinetic energy slov: kinetická energia něm: kinetische Energie f fr: énergie cinétique f  2017
podpořila:
spolupracují: