Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie kinetická
energie související s pohybem tělesa nebo vhodného systému. Zdrojem kinetické energie atmosférického proudění je dostupná potenciální energie. Kinetická energie proudícího vzduchu posléze postupně disipuje v kinetickou energii stále se zmenšujících turbulentních vírů (viz energie turbulence), přičemž nejmenší z nich zanikají působením vazkosti vzduchu a transformují se tak v nízkopotenciálové teplo.
angl: kinetic energy; slov: kinetická energia; něm: kinetische Energie f; fr: énergie cinétique f  2017
podpořila:
spolupracují: