Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota kritická
hodnota teploty, při jejímž překročení již nelze dosáhnout kapalného stavu dané látky. Při dosažení kritické teploty tedy mizí rozhraní mezi kapalnou a plynnou fází. Pro vodu má kritická teplota hodnotu 647,3 K (374,1 °C). Na hodnotě kritické teploty končí na fázovém diagramu typu p – T křivka vypařování a tento koncový bod se označuje jako kritický bod. Odpovídá mu tlak vodní páry 22,13 MPa.
angl: critical temperature slov: kritická teplota něm: kritische Temperatur f  2017
podpořila:
spolupracují: