Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bod kritický
angl: crititcal point něm: kritischer Punkt m slov: kritický bod  2017
podpořila:
spolupracují: