Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bod kritický
angl: crititcal point slov: kritický bod něm: kritischer Punkt m  2017
podpořila:
spolupracují: