Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod kritický
angl: crititcal point; slov: kritický bod; něm: kritischer Punkt m  2017
podpořila:
spolupracují: