Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cela otevřená
syn. buňka otevřená – konvektivní buňka s vertikální osou, která má ve svém středu sestupný proud; výstupné pohyby se vyskytují na její periferii. Jeví se tedy jako bezoblačný střed obklopený oblačností. Otevřené cely vytvářejí víceméně pravidelně uspořádané prostorové struktury kupovité oblačnosti, které lze pozorovat na snímcích z meteorologických družic. Viz též cela uzavřená.
angl: open cell slov: otvorená bunka něm: offene Konvektionszelle f  2018
podpořila:
spolupracují: