Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak normální
konvenčně stanovená hodnota tlaku 1013,25 hPa. Byla zavedena jako průměrná hodnota tlaku vzduchu při mořské hladině na 45° s.š., při teplotě 15 °C a tíhovém zrychlení 9,80665 m.s-2.
angl: normal pressure, standard pressure slov: normálny tlak něm: Normaldruck m  2017
podpořila:
spolupracují: