Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

střih větru cyklonální
horizontální střih větru, který zvětšuje cyklonální vorticitu, tj. podporuje slábnutí anticyklon nebo prohlubování cyklon. Na sev. polokouli se při cyklonálním střihu větru rychlost větru zmenšuje zprava doleva, stojíme-li čelem po směru proudění.
angl: cyclonic wind shear slov: cyklonálny strih vetra něm: zyklonale Windscherung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: