Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážkoměr automatický váhový
základem měření je kontinuální vážení nádoby, která zachycuje padající srážky, tenzometrickou váhou připojenou na řídicí elektroniku. Odstraňuje nedostatky jednoduššího automatického člunkového srážkoměru, protože zachytí a ihned vyhodnotí i tuhé srážky a jeho přesnost není závislá na intenzitě srážek. Pro zachycení tuhých srážek je ve vážené nádobě ekologická nemrznoucí kapalina. Samovolný výpar z hladiny vážené nádoby je potlačen použitím vrstvy silikonového oleje na povrchu vážené kapaliny.
angl: weighing gauge slov: automatický váhový zrážkomer něm: Niederschlagswaage f  2014
podpořila:
spolupracují: