Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

růst krup mokrý
proces růstu krup, při němž nedochází k okamžitému mrznutí vodních kapek zachycených kroupou. Na povrchu kroupy se tvoří vrstva kapalné vody, která postupně mrzne nebo stéká po povrchu a může být při pádu kroupy odstříknuta. Mrznutí stékající vody vyvolává vznik tzv. rampouchovitých výběžků. Mokrý růst nastává, pokud se teplota povrchu kroupy blíží k 0 °C. Při mrznutí zachycené kapalné vody vzniká kompaktní led převážně bez vzduchových bublin.
angl: wet growth of hailstones; slov: mokrý rast krúp; něm: nasses Hagelwachstum n  2014
podpořila:
spolupracují: