Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplo mrznutí latentní
angl: latent heat of freezing slov: latentné teplo mrznutia něm: Gefrierwärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: