Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplo mrznutí latentní
angl: latent heat of freezing; slov: latentné teplo mrznutia; něm: Gefrierwärme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: