Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proměnlivost meteorologického prvku intersekvenční
obecně míra variability, definovaná jako aritmetický průměr abs. hodnot rozdílů po sobě následujících hodnot znaku. V klimatologii se používá především k vyjádření prům. kolísání meteorologických prvků v časových řadách. Rozlišuje se interdiurní, intermenzuální a interanuální proměnlivost meteorologického prvku.
slov: intersekvenčná premenlivosť meteorologického prvku něm: Schwankung eines meteorologischen Elements f, Variabilität eines meteorologischen Elements f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: