Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výše tlaková
syn. anticyklona.
slov: tlaková výš; něm: Hochdruckgebiet n, Hoch n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: