Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výše tlaková
syn. anticyklona.
slov: tlaková výš něm: Hochdruckgebiet n, Hoch n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: