Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiometr družicový aktivní
radiometr na meteorologické družici, který pro pořizování informací využívá zpětně odraženého umělého záření generovaného přístrojem družice. Do této kategorie lze zahrnout např. družicové lidary, altimetry, skaterometry, družicové oblačné či srážkové radary a multi- nebo hyperspektrální sondážní družicové radiometry (soundery).
angl: satellite active radiometer; slov: aktívny družicový rádiometer; něm: satellitengetragenes aktives Radiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: