Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiometr družicový aktivní
obecné označení pro družicové radiometry, které pro pořizování informací využívají zpětně odraženého umělého záření, generovaného přístrojem družice. Do této kategorie lze zahrnout např. družicové lidary, ale rovněž družicové oblačné či srážkové radary. Do jisté míry lze aktivní radiometr považovat za synonymum pro radar.
angl: satellite active radiometer slov: aktívny družicový rádiometer něm: satellitengetragenes aktives Radiometer n  2014
podpořila:
spolupracují: