Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

skaterometr
aktivní družicový radiometr, zaměřený na získávání informací o fyzikálních charakteristikách hladin moří a oceánů (především výška a orientace vln), a meteorologických podmínkách (směr a rychlost proudění) bezprostředně nad hladinou. Viz též altimetr.
angl: scatterometer slov: skaterometer něm: Scatterometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: