Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

skaterometr
aktivní družicový radiometr, zaměřený na získávání informací o fyzikálních charakteristikách hladin moří a oceánů (především výška a orientace vln), a meteorologických podmínkách (směr a rychlost proudění) bezprostředně nad hladinou. Viz též altimetr.
Termín se skládá z angl. scatter „rozptyl“ a z řec. μέτρον [metron] „míra, měřidlo“.
angl: scatterometer; slov: skaterometer; něm: Scatterometer n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: