Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud konvektivní sestupný zadní
(RFD, z angl. Rear-Flank Downdraft) syn. proud konvektivní sestupný týlový – sestupný proud v supercele, který většinou není spojen s vypadáváním srážek a který se nachází v zadní části supercely vzhledem ke směru jejího pohybu. Na rozdíl od předního sestupného konvektivního proudu je tvořen suchým a teplým vzduchem a obsahuje menší množství srážkových a oblačných částic. Oblast zadního sestupného proudu se může jevit bezoblačná, nicméně velké částice, které zbyly v sestupném proudu, vytvářejí na radaru tzv. hákovité echo.
angl: rear flank downdraft slov: zadný zostupný konvektívny prúd něm: rückseitiger konvektiver Abwind m  2015
podpořila:
spolupracují: