Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí půdní
—dlouhodobý režim fyz. vlastností, zejména teploty a vlhkosti půdy, který se netýká jen půdního vzduchu, nýbrž i půdní vody a tuhé složky půdy. Někdy se vyčleňuje jako samostatná součást porostového podnebí, protože se vytváří v zóně pod povrchem půdy v prostoru kořenových systémů (rhizosféry). Výzkumem půdního podnebí se zabývá půdní klimatologie.
angl: soil climate  0000
podpořila:
spolupracují: