Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření atmosféry směřující dolů
angl: downward atmospheric radiation  0000
podpořila:
spolupracují: