Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření atmosféry směřující dolů
angl: downward atmospheric radiation  0000
podpořila:
spolupracují: