Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

částice aerosolová
pevná nebo kapalná atmosférická částice, která je součástí atmosférického aerosolu. V dnešní terminologii se tyto částice zkráceně označují i jako aerosoly. Viz též spektrum velikosti aerosolových částic, částice suspendovaná.
  2024
podpořila:
spolupracují: