Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stupnice TORRO
tradiční stupnice k hodnocení intenzity tornád, používaná dodnes organizací TORRO ve Velké Británii. Tuto jedenáctidílnou stupnici (T0 – T10) navrhl v roce 1972 T. Maeden pod názvem International Tornado Intensity Scale (mezinárodní stupnice intenzity tornád) jako rozšíření Beaufortovy stupnice větru. Na rozdíl od Fujitovy stupnice jsou tak jednotlivé stupně definovány pomocí intervalů rychlosti větru, k nimž jsou přiřazeny popisy očekávaných škod.
  2023
podpořila:
spolupracují: