Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozhraní teplotní
atmosférické rozhraní, jehož primárním znakem jsou rozdíly v teplotě vzduchu napříč tímto rozhraním. V synoptickém měřítku jsou teplotními rozhraními atmosférické fronty, v mezosynoptickém měřítku např. brízové fronty, pobřežní fronty, gust fronty, nebo horizontálně orientované inverzní vrstvyteplotním poli.
  2023
podpořila:
spolupracují: