Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vazba dálková
statisticky významný vztah mezi oscilací v jedné oblasti a kolísáním klimatu v jiné oblasti.
angl: climate feedback, teleconnection slov: diaľková väzba  2014
podpořila:
spolupracují: