Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vazba dálková
statisticky významný vztah mezi oscilací v jedné oblasti a kolísáním klimatu v jiné oblasti.
angl: climate feedback, teleconnection; slov: diaľková väzba  2014
podpořila:
spolupracují: