Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oscilace multidekádní atlantická
(AMO) – nízkofrekvenční oscilace podmínek v severním Atlantiku (od rovníku po 70. rovnoběžku) projevující se výkyvy teploty povrchu moře s periodou 60 až 80 let a průměrnou amplitudou mezi teplou a chladnou fází cca 0,5 °C. Tato oscilace se projevuje kolísáním klimatu především v Evropě a severní Americe. Teplým fázím AMO, z nichž zatím poslední začala v druhé polovině 90. let 20. století, se připisují mj. častější a intenzivnější sucha na středozápadě USA nebo větší četnost silných hurikánů v severním Atlantiku.
angl: Atlantic Multidecadal Oscillation; slov: atlantická multidekádna oscilácia  2020
podpořila:
spolupracují: