Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima globální
označení pro hlavní charakteristiky makroklimatu celé Země, často děleného jen na hlavní klimatická pásma bez detailních charakteristik. Viz též klima planetární.
angl: global climate slov: globálná klíma něm: globales Klima n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: