Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konvekce vnořená
vyvýšená konvekce vznikající uvnitř srážkové vrstevnaté oblačnosti. Projevuje se lokálním a přechodným zesílením trvalých srážek, které nelze vysvětlit orografickým zesílením srážek.
angl: nested convection; slov: vnorená konvekcia  2021
podpořila:
spolupracují: