Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

série tornád
tornáda vyskytující se v rámci jedné synoptické situace. Díky vhodnému konvektivnímu prostředí se mohou taková tornáda vyskytovat po sobě i společně, blízko i velmi vzdáleně od sebe. K jedné z nejhorších sérii tornád došlo v dubnu 2011 v jižní, středozápadní a severovýchodní části USA; během tří dnů bylo zaznamenáno více než 360 tornád. Viz též rodina tornád.
angl: tornado outbreak  2020
podpořila:
spolupracují: