Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rodina tornád
tornáda postupně spuštěná jednou supercelou. Viz též série tornád.
angl: tornado family  2020
podpořila:
spolupracují: