Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prostředí konvektivní
slang. označení pro uspořádání podmínek v atmosféře,  vhodných k vývoji konvekce. Konvektivní prostředí je popisováno indexy stability a charakteristikami vertikálního střihu větru, které hodnotí potenciál atmosféry ke spuštění konvekce.
angl: convective environment  2020
podpořila:
spolupracují: