Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prostředí konvektivní
slang. označení pro uspořádání podmínek v atmosféře, vhodných k vývoji konvekce. Konvektivní prostředí je popisováno indexy stability a charakteristikami vertikálního střihu větru, které hodnotí potenciál atmosféry k vývoji konvekce.
angl: convective environment  2020
podpořila:
spolupracují: