Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zárodek kroupový
částice o velikosti řádu jednotek milimetru, která je patrná na řezu velkými kroupami a tvoří počáteční stadium kroupy. Jde o ledovou krupku, která vznikla jako velký ledový krystal nebo zmrzlá kapka rostoucí dále zachycováním přechlazených kapek nebo agregací ledových krystalů.
angl: hail embryo slov: krúpový zárodok něm: Hagelembryo m  2014
podpořila:
spolupracují: