Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zárodek kroupový
částice o velikosti řádu jednotek milimetru, která je patrná na řezu velkými kroupami a tvoří počáteční stadium vývoje kroupy. Jde o ledovou krupku, která vznikla jako velký ledový krystalek nebo zmrzlá kapka rostoucí dále zachycováním kapek nebo agregací ledových krystalků.
angl: hail embryo; slov: krúpový zárodok; něm: Hagelembryo m  2014
podpořila:
spolupracují: