Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor astronomický
syn. horizont astronomický – průsečnice, popř. plocha touto průsečnicí vymezená, nebeské sféry s horiz. rovinou proloženou očima pozorovatele, který se nalézá na zemském povrchu.
angl: astronomic horizon, astronomical horizon  2016
podpořila:
spolupracují: