Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor astronomický
obzor vymezený jako průsečnice nebeské sféry s horiz. rovinou proloženou daným místem na zemském povrchu, případně s ní rovnoběžnou rovinou vedenou středem Země. Všechny body této kružnice mají zenitový úhel 90°, takže jejich úhlová vzdálenost od zenitu i nadiru je stejná.
angl: astronomic horizon, astronomical horizon slov: astronomický obzor něm: astronomischer Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: