Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor astronomický
viz obzor.
angl: astronomic horizon, astronomical horizon slov: astronomický obzor něm: astronomischer Horizont m  2016
podpořila:
spolupracují: