Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra čistá
angl: clear atmosphere slov: čistá atmosféra něm: reine Luft f fr: atmosphère pure f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: