Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

čidlo
syn. senzor, snímač – část přístroje, která měří určitou fyz. veličinu. V případě el. přístrojů čidlo převádí el. signál na kvantitativní hodnotu, která je zaznamenávána jinou částí přístroje a následně přenášena k dalšímu zpracování.
Termín vznikl jako novotvar od zast. slovesa čít ve smyslu „vnímat“ (srov. čich).
angl: sensor; slov: čidlo; něm: Fühler m; fr: senseur m, capteur m  2014
podpořila:
spolupracují: