Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

čidlo
syn. senzor, snímač – část přístroje, která měří určitou fyz. veličinu. V případě el. přístrojů čidlo převádí el. signál na kvantitativní hodnotu, která je zaznamenávána jinou částí přístroje a následně přenášena k dalšímu zpracování.
Termín vznikl jako novotvar od zast. slovesa čít ve smyslu „vnímat“ (srov. čich).
angl: sensor slov: čidlo něm: Fühler m fr: senseur m, capteur m  2014
podpořila:
spolupracují: