Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hladina tlaková
nevhodné označení pro izobarickou hladinu.
angl: pressure level slov: tlaková hladina rus: уровень давления něm: Druckfläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: