Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hladina tlaková
nevhodné označení pro izobarickou hladinu.
angl: pressure level; slov: tlaková hladina; něm: Druckfläche f; rus: уровень давления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: